A megyei szövetség vízterülete

A szövetséghez tartozó 42 vízkezelő horgász egyesület 534,5 hektár, a megyei szövetség 2127,5 hektár, összesen 2662 hektár halászati (horgászati) vízterületet kezel. 11 horgász egyesület nem rendelkezik vízterülettel.

A megyei szövetség kezelésében lévő vízterület: A Duna folyam a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly torkolatáig (1708 fkm) terjedő 1996 hektár területű szakasza.

Komárom-Esztergom Megyei Duna-szakasz

A Szlovák Köztársasággal határvizet képező Duna folyam a komáromi vasúti hídtól (1770,3 fkm) az Ipoly torkolatáig (1708 fkm) közötti szakaszának nagy része, kivéve az Esztergomi Kis-Duna és a Neszmélyi Korpás halastó területeket (1718-1721 fkm vonalában és az 1746-1750,5 fkm vonalában), jellegzetes felső középszakasz jellegű folyó.

Fogható halak: csuka, süllő. kősüllő, harcsa, balin, kecsege, márna, menyhal, ponty, amur, jász-keszeg, paduc, dévér keszeg, karika keszeg, bodorka, vörösszárnyú keszeg.

A Duna-szakasz horgászrendje, területi engedélyek ára

A területi engedély megvásárlásával Ön polgárjogi szerződést kötött a Komárom-Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségével.

A Duna-szakasz halállományának védelme, őrzése és gyarapítása, valamint a vízi és vízparti környezet megóvása, fenntartása tetemes költségbe kerül. Mindez hasznosítóként feladatunkat képezi és az Ön érdekét is szolgálja, ezért számítunk segítő magatartására, különösen a vízpartok tisztaságának megőrzésénél. A Duna-szakasz horgászatával, hal- és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentését megteheti a következő bejelentő telefonszámon: 06-30 / 333-9083, illetve munkaidőben a megyei szövetséghez is fordulhat (Tel: 06-34 / 310-453).

Horgászatához jó időt, és kellemes kikapcsolódást kívánunk.

Horgászati tilalmak és korlátozások:

  1. Horgászni a Duna-szakaszon érvényes területi engedéllyel 00 órától 24 óráig szabad, kivéve a 24 órás területi engedélyt, melyen a bizományosnak fel kell tüntetni a horgászat megkezdésének időpontját, mert onnantól számít a 24 óra. Sötétedéskor a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan megvilágítani.
  2. A Duna-szakasz hasznosítója és a Duna-szakaszon érdekelt horgászszervezetek horgászai a Horgász Környezetvédelmi Nap keretében hulladékgyűjtési munkát végeznek. Kérjük, vegyenek részt a környezeti rend tavaszi kialakításában és egész évi megtartásában.
  3. Felnőtt horgász egyidejűleg 2 bottal, az ifjúsági horgász 2 bottal, botonként 2-2 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat A gyermekhorgász és a fogyatékkal élő horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat. Turista állami horgászjeggyel rendelkező horgász 1 bottal, azon 3 horoggal horgászhat, valamint egyidejűleg 1 db 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. A horgot, a csalit etetőhajóval, csónakkal behordani tilos!

      4. Fogható halfajok 2020. évben:

Őshonos fogható halfajok 

Halfaj neve Tilalmi időszak Kifogható méret (cm) naponta kifogható maximális mennyiség
domolykó 04.15.-05.31. 25 3 kg
jászkeszeg 04.15.-05.31. 20  
garda 04.15.-05.31. 20  
paduc 04.15.-05.31. 20  
szilvaorrú keszeg 04.15.-05.31. 20  
bagolykeszeg - minden  
karikakeszeg - minden  
bodorka - minden  
szélhajtó küsz - minden  
vörösszárnyú keszeg - minden  
dévérkeszeg 04.15.-05.31. 40 cm felett nem vihető el  
laposkeszeg - minden  
márna 04.15.-05.31. 40 2 db
ponty 05.02.-05.31. 35 2 db
balin 03.01.-04.30. 40 2 db
compó 05.02.-06.15. 25 2 db
harcsa 05.02.-06.15. 60 2 db
      Fajlagos tilalmi időszakban nem vihető el
csuka 02.01.-03.31. 40 2 db
sebes pisztráng 10.01.-03.31. 22 2 db
menyhal - 25 3 kg
sügér 03.01.-04.30. 15 3 kg
fogassüllő 03.01.-04.30. 40 2 db
kősüllő 03.01.-06.30. 30 2 db
amur -   1 db

Nem fogható: kecsege, széles kárász, vágó durbincs

Április 15. és május 31. között a 40 cm-nél nagyobb Dévért haladéktalanul vissza kell helyezni a vízbe!

Fajlagos tilalmi időben harcsát megtartani nem lehet!

Január 1. és február 28. között harcsára horgászni és azt megtartani TILOS!

 

Idegenhonos fogható halfajok: 

Halfaj neve Tilalmi időszak Kifogható méret
lénai tok - minden
lapátorrú tok - minden
fekete amur - minden
razbóra - minden
ezüstkárász - minden
busa - minden
törpeharcsa - minden
fekete törpeharcsa - minden
pettyes harcsa - minden
pataki szajbling - minden
szivárványos pisztráng - minden
tüskés pikó (beleértve a nyugati pikót is) - minden
naphal - minden
pisztrángsügér - minden
amurgéb - minden
folyami géb - minden
csupasztorkú géb - minden
Kessler-géb - minden
feketeszájú géb - minden
tarka géb - minden
kaukázusi törpegéb - minden

5. Naponta kifogható mennyiségek:

Felnőtt területi engedéllyel: darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból fajonként 2 db, összesen legfeljebb 4 db, éves szinten összesen 70 db, darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.
Ifjúsági és a fogyatékkal élők területi engedélyével: darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból fajonként 2 db, összesen legfeljebb 3 db, éves szinten összesen 40 db, darabszám korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 7 kg, idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg.
Gyermek területi engedéllyel: darabszám-korlátozás alá eső őshonos halfajokból összesen 1 db, éves szinten összesen 20 db,  darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból összesen 5 kg,idegenhonos és invazív halfajokból korlátlan mennyiség fogható, kivétel az amur, melyből napi 1 db tartható meg. 
 
A naponta elvihető napi darabszám korlátozással védett halak közül csak 1 darab lehet olyan, amely 5 kg feletti súlyt meghaladja.
 
Az éves darabszám elérésekor új területi engedély nem vásárolható!
 
6. A fogási naplóba a darabszám-korlátozással védett halat a fogást követően azonnal, a darabszám-korlátozással nem védett halakat a horgászat befejezését követően (de naponta legalább egyszer) be kell jegyezni. A fogási naplót a horgász a rajta feltüntetett határidőig a naplót kiadó szervezetnél köteles leadni.
7. horgászat alatt fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. Ha a napi zsákmányát a napi horgászat befejeztével élve kívánja tárolni, az kizárólag a part közvetlen közelében megengedett és egyszerre csak két nap zsákmányát tárolhatja.
8. A szervezett horgászversenyeket – a megyei szövetségnél történő kötelező bejelentés alapján – elsőbbség illeti meg, ezért a rendezőség által kijelölt helyen a verseny időtartama alatt csak a versenyzők tartózkodhatnak.

Vízi és vízparti közlekedési szabályok:

9.Járművel a vízparttól számított 10 m-es sávban leállni, illetve parkolni tilos. A vízpart közelében lévő utakon az ott érvényes közúti szabályoknak megfelelően lehet parkolni.

10. Hajókikötőben horgászni csak a vízi közlekedés zavartalanságának biztosításával szabad.
11. A Duna-szakaszon a Hajózási Szabályzat előírásai szerinti felszereltségű és névtáblával ellátott csónak használható. Csónakok kizárólag csak a kikötőkben, valamint a kijelölt csónaktároló helyeken tárolhatók.
12. A határvízi közlekedésnél a határrenddel kapcsolatos előírásokat a horgász köteles betartani.

Környezetvédelmi, halvédelmi, természetvédelmi és vízügyi előírások:

13. A Duna 1745 és 1722 fkm között található a Dunai Szigetek Természetvédelmi Terület. A természeti értékek védelme érdekében: Tikos a partról horgászni a süttői-szigeten és a Csitri.szigeten
14. A növényzet károsítása, az állatvilág zavarása, a hulladék hátrahagyása a Körtvélyes és a Nyáros-szigeten!
15. Tilos a horgászat november 1. és június 15. közötti időszakban a kíméleti területen a Duna folyam 1713 és 1711 fkm között elterülő Duna-szakasz Helembai mellékágán!
16. A vermelő halállomány védelme érdekében november 1. és március 15. között tilos a szonár használata! 
17. Szemetelni, illetve szemetes helyen horgászni tilos! A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonásra kerül, illetve az illetékes hatóság helyszíni bírságot szabhat ki. A horgász köteles a horgászat befejeztével a szemetet magával vinni vagy a szemétgyűjtőbe helyezni
18. A Duna-szakaszon horgászállást (stéget) építeni tilos, ugyancsak tilos foglalt vagy jelölt helyet létesíteni. A bedobás helye bójával kizárólag a horgászat időtartamára jelölhető meg.
19. Tilos a partvédő köveket átrakni, és a parti sávot csaligyűjtés végett ásással megbontani.
20. Az Által-ér befolyójának bal oldalán kialakult öblözet munkaterület, horgászni TILOS.

Az egyedi azonosítóval ellátott jelölt halat megtartani TILOS. A jelölt halat a mérlegelés, az adatok rögzítése és a fotózást követően haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe. a rögzített adatokat a megyei szövetségnek (2800. Tatabánya, Bánhidai ltp. 107.) kell beküldeni.

A horgászatra vonatkozó szabályok megsértése a hatóságon kívül egyéb eljárást is von maga után. A területi engedélyt már a szabálytalanságot megállapító hivatalos személy, a halőr is elveheti. Halvédelmi szabálysértés esetén a halászati hatósághoz történő továbbítás végett az állami horgászjegy visszatartásra kerül. A szabálytalan horgászatról fénykép és video felvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és a végrehajtási rendelete az irányadóak.

A területi engedélyek ára: Felnőtt éves: 16000.- Ft, Felnőtt 10. napos: 8000.- Ft, Felnőtt 24 órás: 2000.- Ft, Ifjúsági éves: 4000.- Ft, Ifjúsági 10.napos: 1000.- Ft, Ifjúsági 24 órás: 500.- Ft, Gyermek éves:1000.- Ft, Fogyatékkal élők éves: 4000.- Ft.
 
Az ifjúsági kategóriából kikerültek a fogyatékkal élők. (nekik külön engedély kerül egyedi igénylés alapján kibocsátásra, melyhez orvosi igazolás kötelező. Fogyatékkal élőnek számít: - értelmi fogyatékkal élő, -vak- és gyengénlátó személy,- mozgásszervi fogyatékkal élő), A hölgyek visszakerültek a felnőtt kategóriába.

Információ: Bordi Sándor halőrnél, Tel: 06-30 / 333-9083.

A megyei szövetség vízterületein szolgálatot teljesítő halgazdálkodási és őrzésvédelmi szolgálat 4 fő főállású halőrből áll.

A Pilismaróti Felső-öböl 2016. 02.01-től a Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (1138. Budapest, Váci u. 200., Tel: (30) 240-7327) kezelésében van.

 

 

Keresés

Ki olvas minket?

Oldalainkat 25 vendég és 0 tag böngészi

Logo

kemhesz-logo

Komárom-Esztergom Megyei
Horgászegyesületek Szövetsége 

 indent1Tatabánya, 2800 II. Bánhidai ltp. 107.

con tel 06-34 / 310-453

emailButton Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Copyright © 2017